19 Haziran 2021

Kitle Fonlaması Nedir?

Kitle fonlaması, “Bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla SPK tarafından belirlenen esaslar dâhilinde Kanunun yatırımcı tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan para toplanması” olarak tanımlanmıştır.

Kitle fonlaması suretiyle halktan para toplanması, Kurulca faaliyet izni verilen kitle fonlama platformları aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Kitle fonlama platformları ne halka açık ortaklık ne de ihraççı statüsündedir.

Halka açık ortaklıklar ile ihraççılar için öngörülmüş düzenlemeler kitle fonlama platformları için geçerli bulunmamaktadır.

Kitle fonlaması faaliyeti, Sermaye Piyasası Kanunu’nda düzenlenen yatırım hizmetleri ve yan hizmetler kapsamında değerlendirilmez, kitle fonlaması platformları SPKn’da düzenlenen borsalar, piyasa işleticileri ve teşkilatlanmış diğer pazar yerleri ile ilgili hükümlere tabi değildir.

SP Finans Akademisi
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial