20 Haziran 2021

MKK’ya Yeni Faaliyet İzinleri

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tebliğleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Böylece MKK, %100 iştiraki olan MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi AŞ’ye (GABİM), BT sistemlerinin barındırılması ve işletimi ile ihtiyaç duyulması halinde uygulamalara yönelik yazılım geliştirme desteği verilmesi hizmetini sunabilecek.
Ayrıca, Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS) faaliyeti MKK’nın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylandı.

MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş. (GABİM)

GABİM, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş değerleme kuruluşları tarafından hazırlanmış bütün değerleme raporlarına ilişkin ihtiyaç duyduğu bilgileri, kendi belirlediği esas ve usullerle almaya kanunla yetkilendirilmiştir. Gayrimenkul Değerleme Bilgi Sistemi ile değerleme faaliyetleri, gayrimenkul değerleri ve bilgilerinin tek bir noktada toplanarak ve analiz edilebileceği değerleme kayıt sistemi ve veri tabanı oluşturulacaktır.

Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS)

Halka açık olmayan ve hamiline yazılı pay senedi ihraç eden anonim şirketler, 1 Nisan 2021’den itibaren MKK bünyesinde geliştirilen Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS) üzerinde hamiline paylarını kaydedecek, pay sahipleri e-YATIRIMCI uygulamasında paylarını izleyebilecek ve yeni pay sahibi olanlar paylarını bu sistemde kayıt altına alabileceklerdir.

Kaynak: https://www.mkk.com.tr/tr-tr/haberler/Sayfalar/MKK%E2%80%99ya-HPKS-ve-GABIM-Icin-Yeni-Faaliyet-Izinleri.aspx

SP Finans Akademisi
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial