20 Haziran 2021

Teminat Katsayılarında Değişiklik

Takasbank, teminata konu varlık sınıflarına yönelik belirlemiş olduğu değerleme katsayılarını periyodik olarak gözden geçirmekte, geriye yönelik testler ile sınamakta ve gerekli görülen durumlarda katsayıları revize etmektedir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar neticesinde merkezi karşı taraf (MKT) hizmeti verilen piyasalar için teminat değerleme katsayılarında revizyona gidildi.


Değişiklikler 23.03.2021 günü ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacaktır.

Eski ve yeni katsayı tablolarına linkten ulaşabilirsiniz.

SP Finans Akademisi
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial