1 Ağustos 2021

Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti Nedir?

Günümüzde sıkça konuşulan konulardan birisi “yatırım danışmanlığı” faaliyeti konusu. Yatırım danışmanlığı nedir? Hangi kurumlar bu faaliyeti yerine getirebilir? Yatırım danışmanlığı faaliyeti sırasında dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? gibi sorular ilk akla gelenler. Bu gibi sorulara kısa ve öz bir şekilde yanıt vermeye çalıştık.

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nde “Yetkili yatırım kuruluşunun, yatırımcı talebi doğrultusunda veya yatırımcı talebi olmaksızın sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında, belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olarak yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunması faaliyeti” olarak tanımlanmaktadır.

Yatırım danışmanlığı faaliyetini Sermaye Piyasası Kurul’undan izin alarak aracı kurumlar, kalkınma ve yatırım bankaları ve portföy yönetim şirketleri yapabilmektedir. Ticari bankaların ise bu hizmeti verme yetkisi bulunmamaktadır.

Bu hizmeti verecek kuruluşların belirli şartları sağlaması; öncelikle gerekli asgari öz sermaye yükümlülüğünü ve bu hizmeti yürütecek yeterli sayıda ve nitelikte yatırım danışmanlarına sahip olması gerekmektedir.

Bütün hizmetlerde olduğu gibi bu hizmet için de yatırımcılarla işlemlere başlamadan verilecek hizmetin genel esas ve kurallarını belirleyen bir çerçeve sözleşme imzalanmalıdır. Çerçeve sözleşme öncesinde ise bu hizmetle ilgili temel ilkelerin,  verilen tavsiyeler için kullanılan kaynakların, olası çıkar çatışmalarının yer aldığı bir tanıtıcı form müşteriye sunulmaktadır.

Kurumların bu faaliyeti yürütürken uyması gereken esaslara yine tebliğde yer verilmiştir. Bunlara bakacak olursak;

  • Müşterilerle çerçeve sözleşme imzalamadan önce yerindelik testi yapılması ve test sonucu dikkate alınarak en uygun tavsiyelerde bulunulması
  • Bu tavsiyeler verilirken sübjektif ifadelerden kaçınılması, tavsiyelerin objektif olması
  • Müşterinin belirli bir getiri sağlayacağı konusunda taahhütte bulunulmaması

gibi gereklilikler yer almaktadır.

SP Finans Akademisi
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial