Altın Transfer Sistemi(ATS)

Takasbank Altın Transfer Sistemi (ATS) Nedir? Takasbank Altın Transfer Sistemi (ATS) banka müşterilerinin bankalardaki altın depo hesaplarında bulunan altın bakiyelerini bankalararası kişiden kişiye (P2P) elektronik ortamda transfer edilebilmesine imkan tanıyan bir transfer sistemidir. Bu sistemde Takasbank platform işleticisi, Bankalar sistem katılımcısı (üye), Borsa İstanbul da altın saklayıcısı konumundadır. Altın Transfer Sistemi (ATS) Nasıl İşlemektedir ? […]

Yatırımcı Tazmin Merkezi(YTM) Nedir?

Yatırımcı Tazmin Merkezi(YTM) 06.12.2012 tarih ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. YTM, özellikle küçük yatırımcıların yatırım kuruluşlarının mali durumlarının bozulması nedeniyle zarara uğramalarının önlenmesi, yatırımcıların yatırım kuruluşlarından kaynaklanan risklere karşı korunması ve bu sayede sermaye piyasalarına olan güvenin arttırılması amacıyla kurulmuştur. Tazminin kapsamını, yatırımcılara ait olan ve yatırım hizmeti ve faaliyeti veya yan […]

Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Muhasebe Uygulamaları Kitabı Çıktı

Kitabın, yeni gelişmekte olan gayrimenkul yatırım fonları sektörüne katkısı olacağı su götürmez. Hikayesini, fon operasyon yöneticisi Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ’den dinleyelim: “Yatırım Fonları  ile olan maceram 1997 yılında  Özel Sektörde bir Aracı Kurumda   Fon ve Portföy Yönetimi Bölümündeki görevim esnasında başladı. İlk zamanlar oldukça kısıtlı sayıda olan menkul kıymet yatırım fonları, günümüzde portföylerinde nerede ise […]

Gayrimenkul Yatırım Fonlarında Yeni Düzenleme

Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre, satışlar 6 ay içinde başlayabilecek, Yapı kayıt belgesi alınan yapılar da fon portföyüne alınabilecek… Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.ç) bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı. Tebliğ kapsamında birçok düzenlemeye yer verildi. Tebliğte fon, yeniden tanımlandı. Gayrimenkuller, 18 […]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Hakkında Merak Edilenler

Bireysel Emeklilik BES Yaptırmak İçin 10 İyi Neden 1.Rahat Bir Emeklilik BES’e, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olmayı düşünmediniz mi şimdiye kadar? Mevcut hayat standartlarınızı sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacağınız emekli maaşı ile devam ettirmeniz mümkün mü? Bireysel emeklilik sistemi BES, emeklilik döneminizde size ek bir gelir sağlayarak refah seviyenizi arttırmak amacıyla sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı […]

Banka Bonosu mu Vadeli Mevduat mı?

Banka Bonosu Banka bonosuyla(finansman bonosu) vadeli mevduat arasındaki farkları ve benzerlikleri anlatmaya çalışalım. Banka bonosu nedir? Banka bonosu bankaların borçlu sıfatıyla ihraç ettikleri bir yıldan kısa vadeli borçlanma araçları olup menkul kıymet sınıfına girerler. 1 yıldan uzun olursa tahvil olarak adlandırılırlar. Bono ihraç izni Sermaye Piyasası Kurumu’ndan alınır ve alınan izine bağlı olarak bankalar önce […]

Portföy, portföy yöneticiliği, portföy yönetim şirketleri…

Portföy Yatırım genel olarak sermaye ve/veya servet birikimine ilave yapmak amacıyla gerçekleştirilen her türlü faaliyet olarak tanımlanabilir. Portföy ise servetin oluşturulma şekli olup, geniş anlamıyla bir kişinin ya da kuruluşun sahip olduğu varlıkların tümünü ifade eder. Dar anlamıyla portföy ise para ve sermaye piyasası araçları ile kıymetli madenlerden oluşan varlık grubudur. Portföy Yöneticiliği Sermaye piyasası […]

Varant Nedir?

Varant, elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da dayanak göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan, belirli bir tarihte ya da belirli bir tarihe kadar, alma ya da satma hakkı veren bir menkul kıymet türüdür. Varantlar kullanıcısına hak verir, yükümlülük getirmez. Daha özet bir ifade ile varant, menkul kıymetleştirilmiş bir opsiyondur. Varant satın alan yatırımcı dayanak varlığın […]

Melek Yatırımcı Kimdir?

Melek Yatırımcı, henüz yolun başında olan (Start-up) bir iş fırsatına yatırım yapan, işletmelerin büyümeleri veya gelişmeleri için sermaye sağlayan kişidir. Diğer bir tanımda ise; yüksek risk ve yüksek büyüme potansiyeli içeren firmalara, kuruluşlarının çok erken bir döneminde yatırım yapan özel bir yatırımcı tipi olarak ifade edilmektedir. Bazı uzmanlar ise Melek Yatırımcı kavramını, “girişimcinin melekleri” şeklinde […]

Başa dön