T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sayfasında yayımlanan 11 Ocak 2019 tarihli basın duyurusu ile; 5 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 28 Mart 2002 tarihli ve 4749 sayılı “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”un Ek-1 inci maddesi değiştirilerek girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılmasına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yetkilendirildiği ve 9 Nisan 2018 tarihli ve 2018/11662 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki “Girişim Sermayesi Fonlarına Kaynak Aktarımına İlişkin Karar”ın 5 Haziran 2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmi Gazete’nin Mükerrer sayısında yayımlandığı hatırlatılmıştır.

Bu düzenlemeler kapsamında, girişim sermayesi fonlarına (Fon/Fonlar) Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ekte yer alan çerçevede kaynak taahhüdünde bulunulacağı bildirilmiştir.

Basın duyurusunun tam metni ve ekleri ektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 11.01.2019_14.01.2019-08.32.09

Bir Cevap Yazın