6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNU

 • Birinci Kısım
 • Genel Hükümler
 • İkinci Kısım
 • Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı, Kamunun Aydınlatılması ve İhraççılara İlişkin Esaslar
  • Sermaye Piyasası Araçları
   • Pay Tebliği(VII-128.1)
   • Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği(VII-128.2)
   • Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği(VII-128.3)
   • Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği(VII-128.4)
   • Borçlanma Araçları Tebliği(VII-128.8)
  • Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı
   • İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği(II-5.1)
   • Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği(II-5.2)
   • Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ(II-13.1)
  • Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Esaslar
   • Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1)
   • Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ(II-14.2)
   • Özel Durumlar Tebliği(II-15.1)
   • Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği(II-15.2)
  • Halka Açık Ortaklıklar
   • Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği(II-16.1)
   • Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)
   • Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği(II-18.1)
   • Kar Payı Tebliği(II-19.1)
   • Geri Alınan Paylar Tebliği(II-22.1)
   • Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği(II-23.1)
   • Birleşme ve Bölünme Tebliği(II-23.2)
   • Pay Alım Teklifi Tebliği(II-26.1)
   • Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği(II-27.2)
   • Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği(II-30.1)
 • Üçüncü Kısım
 • Sermaye Piyasası Kurumları ve Faaliyetleri
  • Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri
   • Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1
  • Yatırım Kuruluşları
   • Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ(III-39.1)
   • Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ(III-45.1)
   • Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
  • Kolektif Yatırım Kuruluşları
 • Dördüncü Kısım
 • Sermaye Piyasalarında Borsalar, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Diğer Kurumlar
  • Borsalar
   • Borsalar ve Piyasa İşleticilerin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik
   • Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Anonim Şirketinin Kurulmasına Dair Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar
   • Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esaslları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
   • Borsa İstanbul Kotasyon Yönetmeliği
   • Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar İle İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği
   • Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği
   • Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
   • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
   • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
   • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
   • Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
  • Finansal Altyapı Kuruluşları
   • Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
   • İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği
   • İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Karşı Taraf Yönetmeliği
   • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü
   • Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsü
   • Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik
   • İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.nin Nitelikli Merkezi Karşı Taraf Olarak Tanınması
   • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Disiplin Yönetmeliği
   • MKK A.Ş.nin Menkul Kıymet Mutabakat Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar
  • Yatırımcı Tazmin Sistemi
   • Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği
   • Özel Fon Yönetmeliği
   • Özel Fon Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik
   • Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  • Ürün İhtisas Borsaları
   • Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.
 • V. Kısım
 • Sermaye Piyasalarında Denetim ve Tedbirler
  • Denetim, Arama ve El Koyma
  • Tedbirler
   • Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği(V-101.1)
   • Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği(V-102.1)
 • VI. Kısım
 • İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller ve Sermaye Piyasası Suçları
  • İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller
   • Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ(VI-103.1)
   • Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği(VI-104.1)
  • Sermaye Piyasası Suçları
 • VII. Kısım
 • Çeşitli Konular
  • Çeşitli Konular
   • Sermaye Piyasası Kurulu Üyeleri ve Personelinin Uyacakları Mesleki ve Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik
   • Sermaye Piyasası Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
   • Sermaye Piyasası Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
   • Pay Tebliği(VII-128.1)
   • Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği(VII-128.2)
   • Varantlar ve Yatırım Kuruluşları Sertifikaları Tebliği(VII-128.3)
   • Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları İle Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği(VII-128.4)
   • Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırımın Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ(VII-128.5)
   • Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği(VII-128.6)
   • Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ(VII-128.7)
   • Borçlanma Araçları Tebliği(VII-128.8)
   • Sermaye Piyasası Kurulu İç Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
   • Sermaye Piyasası Kurulu Bütçe Uygulaması ve Giderlerin Yapılması İle Satış ve Benzeri İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 • VIII. Kısım
 • Sermaye Piyasası Kurulu İlke Kararları
  • İlke Kararları
   • Sermaye Piyasası Kurulu Duyuru ve İlke Karaları

Önemli Not: İlgili kanunda ve tebliğlerde değişklikler olabilir. Bu değişiklikleri www.spk.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.