Kitle fonlaması ikincil düzenleme çalışmaları kapsamında, ortaklığa dayalı kitle fonlaması kitle fonlaması modelinin ülkemiz sermaye piyasası mevzuatına entegrasyonuna sağlıklı bir işleyiş kazandırılması amacıyla “III-35/A.1 Sayılı Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliğ Taslağı” hazırlandı.

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliğ Taslağı ile;

  • Kitle fonlama platformlarına,
  • Kitle fonlama platformlarının faaliyetlerine,
  • Kitle fonlama platformu üyeliğine ve kampanya sürecine,
  • Fon kullanım yerlerine ve girişim şirketlerine

ilişkin esaslar düzenlenmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan açıklamada ilgili taslağa kişi ve kuruluşlar tarafından görüş iletilebileceği bildirildi. Görüşler 04.02.2019 tarihine kadar kitlefonlamasitebligi@spk.gov.tr e-posta adresine ya da Kurula yazılı olarak gönderebilirler.

Bir Cevap Yazın